Българска Народна Армия                 

 

 

Аз,Николай Иванов Лишев в качеството си на офицер от Българската Народна Армия,решително се противопостявам на дислоцирането на войски и бойна техника на други държави на територията на България !

 Призовавам всички български граждани,служили в БНА и положили военнта  клетва  на БНА да заемат лична позиция!

И З В Е С Т И Е  Н А  Б Н А

 

 На основание, усложнената международна обстановка и реалната възможност от терористични действия,застрашаващи териториалната цялост и сувернитета на държавата ни и възникналата необходимост да защитим своята родина - България ,задължени, чрез тържествено поетото обещание на неотменената Военна клетва на войните от Българската Народна Армия/БНА/,се налага необходимостта,командните структури на БНА да бъдат приведени в необходимата степен на организация.За целта,в съгласие с Уставите на БНА,инициативни офицери,сержанти,включително и редници от БНА,на доброволен принцип,да се обозначат със звание,име,презиме,фамилия,номер на Удостоверение за самоличност на чин от БНА или Военно отчетна книжка и дата на полагане на Военна клетва.

Срок на идентификация:.

Средства за контакт:

Сайт на БНА : http://www.bna-bg.com

Е поща:nlishev@abv.bg

Моб.тел.: 0876 778 688

 След тази дата дейността се осъществява по приетия в Уставите ред - чрез заповеди.

 Известието е оповестено чрез средствата за масова информация - сайта на БНА : и социалните мрежи.

Индетифицирай се

 

В Е Ж Л И В О  Н А П О М Н Я Н Е
 

 1.Напомняме на управляващите, които безкритично подкрепят САЩ, НАТО и ЕС, че няма вечни съюзи и страната ни трябва да съществува и след като някой от тях се разпадне.

 2. Напомняме, че в България съществува организацията  Българска Народна Армия, с почти два милиона личен състав, /всички войници, сержанти и офицери от запаса и недеполитизираните сержанти и офицери/, носещи отговорността на Военната клетва на БНА, подчинени на мирновременни и бойни устави, в документите на която агресивния блок НАТО и САЩ са категорично посочени като вероятен противник.

 3. Напомняме, че личния състав на БНА в случай на конкретна конфликтна обстановка е длъжен да вземе страна в съответствие с изброените по-горе документи, а постъпилите в разрез с тях, трябва да бъдат категоризирани като клетвоотстъпници.

 4. Напомняме, че организацията БНА /включително запасните/ не влизат в състава на Въоръжените сили и не са подчинени на  МО,  Президента на страната и на командирите на Българската армия /БА/.

 5. Напомняме, че в страната ни има значителен брой граждани с българско и славянско самосъзнание, които чувстват дълбока и многовековна връзка с Русия и другите славянски народи и това не може да бъде променено.

 6. Напомняме на управляващите партии и коалиции, че са на власт с по малко от половината от гласовете на всички български избиратели, от което следва, че са нелегитимни и нямат право да вземат решения с исторически последици.

 7. Напомняме, че за определени партии и коалиции има достатъчно данни, че са организирали купуване на гласове, което буди основателни съмнения за извършени престъпления и според правните норми те са обект на наказателното право, и не трябва да заемат ръководни длъжности, докато наказателното производство не даде становище.

 

 

Българската Народна Армия и военното и народно имущество

  Няколко пъти попадам на на информация, от която се разбира, че частни фирми и лица продават или предлагат за продажба военно имущество, придобито и влязло в употреба преди 1990 г., за което се твърди, че е тяхна собственост.

          Справки:      http://pan.bg          http://forum.aeropress-bg.com/

  Често срещам и изявления, дори в официални документи, че подобно имущество е собственост на Министерство на отбраната /МО/ на Р.България. Още >>

 

Враг зад портите

  Наблюдавайки на тези снимки увековечените за историята факти, в обикновеният разум, в случай, че функционира нормално, се пораждат следните въпроси:

1.Кой извърши това?
2.Защо е извършено?
3.Как е извършено?
4.Има ли правно основание?

Наличните до момента данни са напълно достатъчни, за да се даде отговор на всеки от тях.Още >>

 

 

Преминаването на страната на противника – нормално като дишането


  Провокиран от „доктрината 2020” и последните изказвания на г-н Шаламанов насочени срещу Русия, ми дадоха повод да се заинтересувам какъв е той като личност и каква е възможната основа на възгледите му. Проучването на биографията му, ме остави крайно изненадан.От данните в биографията се разбира, че освен многобройните постове в структурата на държавната власт и други организации свързани с военния блок НАТО, през 1984г. е завършил инженерния профил на ВНВВУ „Г. Бенковски „ гр. Д. Митрополия, след което е на служба като офицер в поделенията на Българската народна армия / БНА /. От това следват следните безспорни факти:
Още >>

 

 

 

Трагедията в с. Горни Лом и необходимостта от критика на системата

 

 Въпреки , че към този момент няма достатъчно доказателства на базата на които да се даде категорично мнение, какво е причинило взрива в цеха за боеприпаси в с. Г. Лом, вече има достатъчно данни от които могат да се направят обосновани предположения , насочващи ни към разкриване на причините и виновните за трагедията. Опирайки се на общите правила от разборите на предпоставките , аварийте и катастрофите в армията и обвързвайки ги с наличните до момента факти, е възможно да се отчертае принципната картина на случая и направят съответните изводи. Прегледът на всички данни до сега дава основание да се отхвърли възможността за отказ на материалната част. Като най- вероятна непосредствена причина основателно може да се посочи човешка грешка. Съпътстващите причини при грешки от този тип са „неподготвеност” и „недисциплинираност” на състава. На тази база може да се конкретизират ....Още >>

 

 

   Този сайт е на всички войници,сержанти и офицери,служили в редовете на БНА.

   Това е сайт и на недеполитизираните сержанти и офицери от БНА,останали завинаги в редовете и.

   Това е сайт на всички други български граждани,които чувстват целите и задачите на БНА като свои.

 

Tyxo.bg counter BGtop

 Copyright 2014 -2018 NP Computers

Форум - Очаквайте скоро!