Начало   История   За нас   Контакти   Галерия

 

Аз, гражданин на Народна република България,

като встъпвам в редовете на Въоръжените сили, тържествено се заклевам

 да бъда честен, храбър, дисциплиниран и бдителен воин,

да пазя строго военната и държавната тайна,

безпрекословно да изпълнявам законите, военните устави

и заповедите на своите командири и началници.
Заклевам се добросъвестно да изучавам военното дело,

с всички сили и средства да пазя военното и народното имущество

 и до последния си дъх да бъда предан на своя народ,

на своята социалистическа родина и на народното правителство.
Готов съм винаги по заповед на народното правителство

 да защитя своята родина – Народна република България –

 и като воин от Въоръжените сили се заклевам

 да защищавам родината си мъжествено, умело, с достойнство и чест,

без да щадя кръвта си и дори живота си за постигане на пълна победа над враговете.
Ако наруша тази моя тържествена клетва,

нека ме постигне суровото наказание на закона на Народната република

 и всеобщата омраза и презрение на трудещите се.