Начало   За нас   Клетва   Контакти   Галерия

 

ВРАГ ЗАД ПОРТИТЕ

 

Наблюдавайки на тези снимки увековеченото за историята унищожение на цяла бойна изтребителна ескадрила, в обикновения разум, в случай, че функционира нормално, се пораждат следните въпроси:

  1. Кой извърши това?

  2. Защо е извършено?

  3. Как е извършено?

  4. Има ли правно основание?

Наличните до момента данни са напълно достатъчни, за да се даде отговор на всеки от тях.

  1. Безспорно е, че действията са извършени от лица, наемници на организацията „Българска армия” /БА/ , по заповед на конкретни министри от Министерството на отбраната/МО/ и техните съветници, в качеството  на поддръжници на военния блок НАТО.

  2. Действията са извършени с очевидната цел да се отслаби /в случая, напълно унищожи/ отбранителната способност на държавата ни.

  3. Напълно ясно е, че те са извършени:

     - показно

     - демонстративно

     - ритуално

     - с удоволствие

   4. Деянията противоречат на редица норми от законите за собствеността, общественоопасни са, нарушават установения с Конституцията правов ред на държавата. Действията са умишлени, като извършителите са искали постигането на тези резултати.

Достатъчно данни: 

   1. Министърът на отбраната няма правото да нарежда унищожаването на военна техника и имущество. МО има задължението само да управлява предоставеното му със съответни нормативи документи държавно имущество, определено с акт , като публична или частна държавна собственост.

 2. Унищоженото имущество е със статут на държавна /общонародна/ собственост и решения по управлението му има право да взема Народното събрание /НС/ или народът с референдум.

Въпросната военна техника е предоставена от народа за стопанисване на организацията Българска народна армия /БНА/, която има правото и задължението да я опазва с „ВСИЧКИ СИЛИ И СРЕДСТВА”.

Изводи:

Изводите за мен са изключително неприятни и няма да ги публикувам.

Основно заключение:

   Държавата и народът са обект на вражески действия с цел:

    1. Присвояване на натрупаните материални ресурси, създадени в периода на социалистическата организация на обществото, чрез:

    - завладяване на колективната собственост на държавата и народа, определена с Конституцията от 71 г. като държавна /общонародна/ собственост, чрез

масова приватизация , касова приватизация и др.

    - завладяване на индивидуалните /личните/ ресурси на гражданите, чрез използване на познати в капиталистическото общество методи като, фалит на банки, свръх инфлация, финансови пирамиди и др.

    - завладяване на бъдещите ресурси на държавата и народа чрез изтегляне на държавни заеми.

    2. Елиминиране съпротивителните сили на обществото, чрез:

   - отслабване  физическите възможности за съпротива на държавата чрез съкращаване и обезоръжаване на армията.

   - унищожаване на идейната алтернатива за развитие на обществото.

   - заблуждаващи действия, с цел да се отклони вниманието на народа от изброените процеси.

Необходими действия:

    1. Събиране на максимално количество информация и предоставянето й на обществото.

    2. Анализиране на натрупаните данни.

    3. Разчет на силите и средствата, включително създаване на съюзи.

    4. Изготвяне на план за съпротива.

П.С. Никой чужд противник не може да постигне унищожението което сами си причинихме.

Няма враг, който да прояви по–малко уважение.